Studie naar Gengigel Baby

Gengigel®Baby is een gepatenteerd medisch hulpmiddel voor toepassing in de mond van het jonge kind met als voornaamste doel: verlichten van de pijn bij het doorkomen van de eerste tandjes en het verminderen van de daarmee samenhangende klachten zoals: luieruitslag, rode billetjes, overmatig kwijlen e.d.

Om enig idee te krijgen wat men van dit middel mag verwachten, kan het volgende overzicht inzicht geven. De gegevens zijn ontleend aan een kleinschalig 7 daags onderzoek dat werd uitgevoerd door medewerkers verbonden aan de universiteit van Timisoara in Roemenie. De onderstaande grafiekjes laten de afname zien tussen dag 1 en dag 7 van pijn (fig.1), zwelling (fig.2), uitslag (fig.3) roodhuid (fig.4) en overmatig kwijlen (fig.5). Het is duidelijk dat de hier 18 behandelde kinderen flink last hadden van deze en eventueel hier niet genoemde andere klachten.

De heftige pijnklachten zijn na een week geheel verdwenen evenals de ernst van de andere klachten, die tot een minimum zijn beperkt.

In de bovengenoemde voorbeelden is de behandeling gestart op het moment, dat de klachten volop aanwezig waren. Een hoop ongemak is te vermijden door preventief in te grijpen. D.w.z. zodra de eerste aanwijzing zich aandient al met de behandeling te starten. Hiermee kan een hoop irritatie vermeden worden. Want per slot van rekening neemt het hele proces van het eerste tandje tot het laatste kiesje ca. 2,5 jaar in beslag.

Het grote voordeel van Gengigel®Baby is, dat aan de gebruiksduur van dit product geen limiet is gesteld, zodat het onbeperkt gebruikt kan worden, dit in tegenstelling tot bijv. lidocaïne bevattende of homeopathische (bevatten alcohol) middelen, die een beperkte gebruiksduur hebben. Gengigel®Baby is veilig, kent geen bijwerkingen of contra-indicaties met andere geneesmiddelen.

Terug naar berichten